ترکیبات داروهای اسلامیداروشناسیطب اسلامی

داروی جامع امام رضا ع ( مرکب پنج) _ طب اسلامی

داروی امام رضا (ع) واقعا یک معجزه است و بیماری های سخت و صعب را درمان میکند.

بهترین دارو بعد از داروی پیامبر(ص)، داروی جامع امام رضا(ع) است، میتواند بیشتر بیماری ها را درمان کند.

روایت:

از محمد بن علی رنجویه طبیب از عبدالله بن عثمان و او از اصحاب امام جواد(ع) نقل میکند:

شکایت کردم به سوی امام جواد (ع) که به سردی معده مبتلا هستم و از تپش قلب

فرمود:

شما کجایید از داروی پدرم و این داروی جامع است. عرض کردم: این دارو چیست؟

فرمود:

این داروی معروفی است بین شیعیان (پس چگونه است که ما اصلا آن را نمیشناسیم؟)

عرض کردم: من هم یکی از شیعیان هستم، به من یاد بده تا مردم را با آن درمان کنم

فرمود:

زعفران و عاقرقرحا و سنبل الطیب و قاقله، بنج و خربق ابیض و فلفل سفید همه آنها به طور مساوی هستند و اندازه ندارند و ابرفیون دوبرابر باقی است سپس همه با هم آسیاب می‌شوند بعد با یک پارچه ابریشم الک کنید، سپس دوبرابر وزن مجموع عسل کف گرفته شده با آن مخلوط شود. کسی که سردی معده دارد یک دانه گندم با آب زیره پخته مصرف کند خوب میشود باذن الله تعالی

 

ترکیبات:

زعفران 1 واحد

عاقرقرحا 1 واحد

سنبل الطیب 1 واحد

هل 1 واحد

بذرالبنج 1 واحد

خربق سفید 1 واحد

فلفل سفید 1 واحد

فرفیون 2 واحد

عسل کف گرفته شده 2 برابر وزن مجموع

روش ساخت:

 

 1. زعفران و عاقرقرحا و سنبل الطیب و هل، بذرالبنج، خربق سفید، فلفل سفید را به اندازه نیاز به مقدار مساوی تهیه گردد.
 2.  فرفیون دو برابر وزن یکی از آن‌ها تهیه گردد
 3. همه با هم ( نه جداگانه) به صورت نرم آسیاب شوند، اگر درشت آسیاب شود خوب نیست، سپس آنها را با الک ریز الک کنند و همه را با هم مخلوط کنند.
 4.  با توجه به اینکه فرفیون حالت چسبندگی دارد بهتر است جداگانه آسیاب شود و بعد به مجموع اضافه شود.
 5. سپس مجموع را با دوبرابر عسل کف گرفته شده مخلوط میکنیم.

 

 طریقه مصرف داروی جامع امام رضا (ع) با حمال های دیگر

نکته : با کلیک بر روی هر دارو موارد مصرف آن را مشاهده نمایید

1- جامع + آب زیره سیاه (کمون)

دو قاشق غذاخوری زیره سیاه را در دو لیوان آب جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یگ گندم جامع شب قبل از خواب مصرف شود

 

2- جامع امام رضا(ع) + آب انقوزه

به اندازه 2 نخود ( مقدار خیلی کم ) از انقوزه را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن همراه یک فندق جامع مصرف شود

 

3- جامع امام رضا(ع) + آب گرم

سه شب پشت سر هم موقع خواب به اندازه یک نخود با یک لیوان آب جوشیده ولرم شده (فاتر) مصرف شود

 

4- جامع + آب رازیانه گرم

بهتر است در جامع عاقرقرحا ترکیب نشود و مقدار عسل برابر وزن کل باشد

دو قاشق غذاخوری رازیانه را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک گندم جامع امام رضا را در دهان گذاشته و با آب رازیانه گرم، شب قبل از خواب میل شود.

همچنین مطالعه نمایید
داروی تقویت عصب طب اسلامی

 

5- جامع + آب کرفس

یک کیلو کرفس را خرد کرده و درون ظرفی ریخته شود و روی آن آب ریخته شود سپس جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک گندم جامع امام رضا(ع) مصرف

 

6- جامع + آب مرزنجوش

آب مرزنجوش  از دو طریق به دست می‌آید ، اگر تازه باشد میتوان با فشردن آب آن را گرفت اما اگر خشک است 2 قاشق مرزنجوش را در دو لیوان آب بجوشانید یک لیوان که شد استفاده کنید

قطره مرزنجوش: مطابق مراحل فوق آب مرزنجوش را بگیرید 5 قطره وبا یک گندم جامع مخلوط کنید و در هر بینی 3 قطره بریزید

برای هربار استفاده باید دوباره مقدار یک گندم از داروی جامع را با آب مرزنجوش حل کنید نه اینکه یکبار این دارو را درست کنید و مدتی از آن استفاده کنید.

 

7- جامع + آب سرد و سرکه انگور

به اندازه یک دانه گندم یا جو از داروی امام رضا (ع) را به همراه یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه انگور طبیعی مصرف کنید

 

8- جامع + آب مورد

دو قاشق غذاخوری مورد در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک فندق از داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب مورد شب قبل از خواب میل کنید

 

9- جامع + آب زعفران

نصف قاشق چای خوری زعفران را دم کنید و یک فندق جامع را با آن مخلوط کرده و روی موضع درد ( پهلو و قلب) مالیده و شب تا صبح بماند.

 

10- جامع + آب سداب یا ترب

روش مصرف (سداب): دو قاشق غذاخوری سداب را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک فندق داروی جامع امام رضا را در دهان گذاشته و با آب سداب شب موقع خواب میل شود.

روش مصرف ( آب ترب): یک کیلو ترب، ترجیحا ترب سفید را پس از ریز کردن در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق جامع را در دهان گذاشته و با آب ترب شب موقع خواب میل کنید

 

11- جامع + عسل

روش مالیدنی: یک فندق داروی جامع را با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط کرده روی زخم بمالید و یک شبانه روز بماند.

روش تزریقی : جامع + سی برابر جامع عسل مخلوط کنید و با سرنگ در مقعد یا واژن تزریق گردد

روش خوراکی: یک فندق جامع را با یک قاشق مرباخوری عسل صبح ناشتا میل شود ( میتوانید جامع و عسل را با آب فاتر مخلوط کرده و میل کنید )

 

12- جامع+ آب سقمونیا

به اندازه 2 نخود ( نهایتا 2 گرم) از سقمونیا را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن همراه با یک فندق جامع میل شود

 

13- جامع + آب انگور

یک فندق جامع امام رضا(ع) را با یک لیوان آب انگور شب قبل از خواب میل کنید

 

14- جامع + آب انار

یک فندق جامع را با یک لیوان آب انار شب قبل از خواب یا صبح ناشتا میل کنید

همچنین مطالعه نمایید
درمان سرطان معده در طب اسلامی

 

15- جامع + آب کاسنی

دو قاشق غذاخوری کاسنی را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

 

16- جامع + آب زنیان

دو قاشق غذاخوری زنیان را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

 

17- جامع + آب انیسون

دو قاشق غذاخوری انیسون را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

 

18- جامع + آب افتیمون

دو قاشق غذاخوری افتیمون را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل کنید

 

19- جامع + آب سیب

یک فندق جامع را با یک لیوان آب سیب میل کنید

 

20- جامع + آب هویج (زردک)

یک فندق جامع را با یک لیوان آب هویج شب قبل از خواب میل کنید

 

21- جامع + آب به

یک فندق جامع را با یک لیوان آب به میل کنید

 

22- جامع + شیر گاو

یک فندق داروی جامع را با یک لیوان شیر گاو جوشانده سرد شده موقع خواب میل شود.

 

23- جامع + آب سنای مکی

پنج مرتبه و سه روز در میان 25 گرم سنای مکی را در یک لیوان بزرگ آب جوش به مدت ده دقیقه در قوری مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک فندق جامع میل شود

 

24- جامع +آب شلغم

یک کیلو شلغم را پس از ریز کردن در ظرفی قرار داده آب روی آنها ریخته تا روی آنرا بپوشاند و بقدری بجوشد که یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن همراه با یک عدد داروی جامع مصرف شود

 

25- جامع + آب تره

یک فندق جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب تره گرفته شده شب قبل از خواب میل کنید

 

26- جامع + آب برگ چغندر

یک کیلو برگ چغندر تازه ( یا دو قاشق خشک شده) در آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک فندق جامع شب قبل از خواب میل شود

 

27- جامع + آب تخم کدو

دویست و پنجاه گرم تخم کدو خام نیم کوب و یا آسیاب شده را در سه لیوان آب بجوشانید تا یکی لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب تخم کدوی خام قبل از خواب میل کنید

 

28- جامع + آب رازیانه + هلیله

دو قاشق غذاخوری رازیانه را دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک قاشق هلیله آسیاب شده با آن مخلوط شود، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و آب رازیانه و هلیله شب قبل از خواب میل کنید

 

29- جامع + آب بابونه

دو قاشق غذاخوری بابونه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب بابونه شب قبل از خواب میل کنید

همچنین مطالعه نمایید
داروی نسیان طب اسلامی

 

30- جامع + آب جو

یک لیوان جوی خشک را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و با آبجو شب قبل از خواب میل کنید

 

31- جامع + آب عدس

یک لیوان عدس خشک را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب عدس شب قبل از خواب میل کنید

 

32- جامع + آب آویشن

دو قاشق غذاخوری آویشن را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

33- جامع + آب شیطرج

دو قاشق غذاخوری شیطرج را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

34- جامع + آب سنجد

روش یک:

نیم کیلو سنجد را در چهار لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب سنجد شب قبل از خواب میل کنید

روش دو:

250 گرم هسته سنجد را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع را با آب سنجد شب قبل از خواب میل کنید

 

35- جامع + آب اگیر ترکی

دو قاشق غذاخوری اگیر ترکی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

36- جامع + آب شاهی

یک فندق داروی جامع را در دهان گذاشته و صبح ناشتا با یک لیوان آب شاهی میل کنید

 

37- جامع + شنبلیله

دو قاشق غذاخوری برگ شنبلیله  را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

38- جامع + آب گزنه

دو قاشق غذاخوری گزنه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

39- جامع + آب مصطکی

افراد دو تا هفت سال نصف قاشق چای خوری مصطکی را با نصف لیوان آب ( یا با یک استکان سرکه طبیعی انگور) را با یک نخود داروی جامع و افراد زیر دو سال نصف آن را میل کنند.

 

40- جامع + آب اسارون

دو قاشق غذاخوری اسارون  را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک فندق داروی جامع در دهان گذاشته و شب قبل از خواب میل کنید

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

۴۶ دیدگاه

 1. سلام با تشکر از مطالبتون میخواستم بدونم آیا جامع با عسل میتونه زخم های عمقی و یا رد زخم هایی که بسته شدند و گوشت بالا آوردند رو هم میتونه ببره؟

  1. سلام
   بله زخم های عمقی ( مثل زخم های دیابتی و …) هم با جامع و عسل قابل درمان است
   برای جای زخم ( گوشت اضافه ) قسط را پودر کرده و با آب باران ( آب معدنی) مخلوط کرده و بر روی زخم بزنید ( چند روزی باید انجام شود)

 2. سلام جامع امام رضا را میشه جوشاند ؟ چون از کسی گرفتم زیاد اعتماد ندارم..

 3. سلام و روزتون پر خیر و برکت. زمان خوردن مرزنجوش صبح ناشتا ست یا آخر شب؟ و چند روز باید مصرف بشه؟ برا تیروئید کم کار باید قطره بریزم یا با بخورم؟

 4. سلام . ممنونم از وبسایت خیلی خوبتون اول یه تشکر بابت درمان عالی و سریع بیماری خودم (سنگ کلیه ۱۱ و ۸ میل ) و سوالم اینه که :
  برا درمان ورم دائمی مچ دست (شبیه رماتیسم مفصلی ) ولی یک دست و درد شدید هنگام کار مداوم با مچ دست چه معجونی پیشنهاد می کنید . بیمار سردی شدید هم دارد و هرچی داروی گرم می خورد اثر ندارد

  1. سلام
   برای ورم مچ دست ابتدا چند روز با روغن زیتون و نمک به صورت فشاری ماساژ دهید ، اگر تاثیری نداشت در کنار ماساژ نسخه روماتیسم مفاصل را هم انجام دهید
   برای سردی بهترین درمان ورزش است

 5. سلام وقتتون بخیر..
  برای فیستول مقعدی علاوه بر جامع و عسل.
  دود دادن عنبر نسا هم میتونه مفید باشه؟ یا خوردن سیر؟

 6. سلام
  جامع مرزنجوش رو شنیدم که بعد از استفاده سوزش ایجاد میکنه
  آیا سوزشش قابل تحمل هست ؟

   1. سلام وقت بخیر
    من نافم رو جراحی کردم و بخیه هام باز شدن و الان زخمم باز هست
    عسل و جامع روی زخم زدم الحتمدلله الان عفونت هاش از بین رفته به همین روش. برای بسته شدن زخم چه کنم؟ دوباره ببرم بخیه بزنن. چون زخمش چند میل عمق داره

    1. علیک سلام
     داخل زخم را پر از جامع و عسل کنید و ببندید روزی یا دو روز یکبار تعویض شود

  1. آره سوزش کمی داره اما سریع بهبودی حاصل میکنه
   من برای تیروئید م مصرف کردم خیلی نافع بود

 7. من ابتداماهیچه های چشم راستم شل شد چون زیاد گریه میکردم و قرنیه م سمت گوشه داخلی چشمم منحرف میشد ، خیلی اذیت بودم از این قضیه ،امکان دکتررفتن نداشتم ☹️ انقدد با چشم چپم که سالم بود سعی کردم سمت راست رو نگاه کنم محکم تا شاید چشم راستم درست بشه… ولی به چشم چپم فشار اومد ، ابتذا ی انحراف پیدا کرد وـماهیچه های چشم چپم هم شل شده ، و اینکه از کنار چشمم رفته عقب… تو رو خداا کمکم کنید ، سرکوفت هم نزنید ، خییلی حالم بد ، و اینکه پرش چشم هم میگیرم ، اعصاب چشمم اسیب دیده مطمئنم ، ولی از اینکه چشمم رفته عقب اذیتم و مخصوصا صبح که بیدار میشم چشمهام خودبخود پلک سریعععع میزنه 😢😢😢😢

  1. سلام
   از سرمه اثمد و کافوری و شافیه ۱۶ ماهه با آب باران و تقویت عصب استفاده کنید

 8. سلام وخسته نباشید.
  سوالی ازخدمتتون دارم اینکه بخاطر زخم دیابت عفونت رسیده به استخوان انگشتان پا به سمت بالا.آیا استفاده از ترکیب جامع وعسل به صورت مالیدنی و یکسوم جامع به صورت خوراکی روزانه جواب میدهد؟

  1. علیک سلام
   جامع و عسل را بر روی محل زخم قرار دهید. مقدار جامع غلیظ باشد سپس روی عسل و جامع نمک دریا بپاشید و ببندید
   پا و اطراف زخم که سالم است را مدام ماساژ دهید ( با دست یا دستگاه ماساژ انجام شود)

 9. با سلام برا اسهال کودک ده ماهه میتونم از جامع امام رصا ع استفاده کنم؟؟؟

 10. با سلام
  برای تهیه مرزنجوش جامع طبق دستوری که در سایت هست میشه یکبار آب مرزنجوش را گرفت و هرشب یک گندم جامع با ان حل کرد یا هرشب باید آب مرزنجوش تازه درست کرد؟
  و سوال دیگه اینکه در سایت های دیگه برای تهیه اب مرزنجوش دو قاشق مرزنجوش رو در یک لیوان اب گذاشته تا یک قاشق از ان باقی بماند. میخواستم بدونم کدوم روش رو انجام بدهیم؟

  1. علیک سلام
   مرزنجوش تازه درست شود بهتر است
   اما اگر یکبار میخواهید درست کنید دارو را در یخچال نگه داری کنید

 11. سلام برای عفونت معده چه ترکیبی از جامع رو مصرف کنم
  در ضمن معده ام همیشه زمینه عفونی شدن داره

  1. سلام
   جامع با عسل
   جامع با آب زیره
   برای درمان کامل با طبیب طب اسلامی مشورت نمایید

 12. سلام
  برای انسداد شدید روده چی کار باید کرد/خواهشا زود راهنمایی کنیین برادرم انسداد روده داره ۴ بار هم عمل کردن باز الان رودش مسدود شده .الان هم تو بیمارستان بستری هست میگن اگه بر طرف نشه باید باز بره عمل

  1. علیک سلام
   اول باید دلیل انسداد مشخص شود و بعد دارو تجویز شود
   انسداد روده میتواند از عوارض عمل نیز باشد
   ما به بیمارانی که در بیمارستان تحت نظر پزشک هستن یا عمل جراحی کردن دارویی تجویز نمی‌کنیم ممکن باعث تداخل دارویی و ایجاد مشکلات بیشتر شود

 13. سلام برای افسردگی فقط باید یه شب داروی جامع رو با آب انگور خورد؟

  1. سلام
   برای افسردگی ۳ شب میتوان جامع مصرف کنید. جامع با آب انگور به تنهایی درمان کننده افسردگی نیست و باید داروهای دیگری را نیز مصرف کنید
   جهت دریافت نسخه افسردگی به طبیب طب اسلامی مراجعه نمایید

   1. شما جایی رو میشناسین که طبابتشون درست باشه و بعد استفاده داروها نتیجه بگیرم

    1. سلام
     جهت انجام ویزیت توسط مجموعه ما به کانال @tebislamirani_visit مراجعه نمایید

 14. داره یکه دوره درمان تکمیل میشه ولی اثروت کمی دیدیم باید از اول دوره را تکرار کنیم؟تشکر

 15. ناخن دخترم قارچی شده به مدت دوماه جامع و عسل روش گذاشتم و با باند بستم،شب تا صبح،ولی هیچ تاثیری نداشت

  1. سلام
   نوره به مدت ۵ دقیقه روی ناخن بزنید و سپس بشویید بعد از آن حنا روی ناخن گذاشته و حداقل ۲۵ دقیقه بماند

 16. سلام ممنون از مطالب مفیدتون،اکر مورد کصرف هرکدام از این موارد هم اضافه بشه خیلی خوبه

  1. سلام برای درمان گل مژه بچه زیر۲سال باید چیکارکرد؟سرمه وابلیمو تازه خوبش نکرده دکتربردیم پماد داده و قطره اماخوب نشده چیکارش کنم الان

   1. علیک سلام
    اگر عسل طبیعی دارید با مقداری نمک دریا و آب گرم مخلوط کنید و روزی چند بار محل را شستشو دهید

  2. سلام و خسته نباشید .. تشکر ویژه برای سایت کامل و جماعتون
   من حدود دوماه پیش عمل ابسه مقعدی انجام دادم که دکتر گفت احتمالا چون کهنه شده تبدیل به فیستول شود و عمل درم نیاز دارد.. یکماه از عملم میگذرد و همچنان ترشح و چرک دارم یه زائده هم کنار مقعدم هست که سفت و دردناک شده و اجابت مزاج رو برام سخت کرده هر از چند گاهی هم ترشح چرکی و خونی دارم… احتمال زیاد همون فیستول مقعدی هست..
   میشه خواهش کنم راهنماییم کنید تا به عمل جراحی دوم نیاز پیدا نکنم .. واقعا درمانده شدم و در عذابم
   خداخیرتون بده

   1. علیک سلام
    بر روی محل جامع عسل بمالید روی جامع و عسل نمک دریا بزنید

    1. خدا خیرتون بده برای پاسخگوییتون..
     ببخشید فقط شب تا صبح بزارم این پماد رو روی فیستول یا توی روز هم بگذارم ؟
     و اینکه فکر میکنید چقدر باید استفاده کنم تا درمان بشه طول درمانش عموما چقدر هست..

     1. در طول روز هم باقی بماند و فقط روزی یکبار تعویض گردد
      درمان بستگی به زخم داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن