ترکیبات داروهای اسلامیداروشناسیطب اسلامی

داروی حضرت (ص)- مرکب هشت

نحوه ساخت و مصرف داروی حضرت (ص)

روایت

داروی حضرت در روایت امام صادق (ع):

این داروی محمد (ص) است و مانند دارویی است که جبرئیل روح الامین برای موسی بن عمران (ع) (جهت مشاهده دارو کلیک نمایید) هدیه آورد جز اینکه در این دارو درمانی و کم و بیشی است که در آن نبود.

همانا این دارو را پیغمبران و حکما که وصی پیغمبرانند ساختند و اگر کم و بیش شود در آن یا قرصی بیش و کم مصرف شود درهم شکند و دارو تباه گردد و سودی ندهد و نسخه این است:

سیر پوست کنده  به مقدار چهار رطل با شیر گاو به همان مقدار در ظرف بریزند و روی آتش ملایم قرار دهند تا سیرها شیر را کم کم به خود جذب کنن.

دوباره چهار رطل روغن گاو روی آن بریزند تا دوباره آن را کم کم به خود جذب کند و بپزد، سپس چهار رطل عسل روی آن ریزند و روی آتشی ملایم قراردهند تا عسل را به خود جذب کند.

آنگاه دو درهم گزنه بر آن ریزند و سخت به هم زنند تا بسته شود و چون بسته شد و پخت و درهم آمیخت آن را در ظرف کوزه‌ای قرار دهند و دربش را محکم ببندند

و از آغاز تا پایان تابستان میان جو یا خاک پاک بگذارند

چون زمستان رسد، هر روز ناشتا به اندازه یک گردو بزرگ از آن برگیر که داروی هر چیزی است از فرود و والا، خرد و درشت و مجرب و معروف است نزد مومنین.

ترکیبات دارو حضرت

سیر 2516 گرم

شیر گاو 2516 گرم

روغن گاوی 2516

عسل 2516 گرم

گزنه 4.8 گرم

روش ساخت:

سیر را پوست کنده و در قابلمه بریزید

سپس شیر گاوه تازه چرائی روی آن بریزید و روی آتش ملایم قرار دهید تا کم کم سیر شیر را جذب کند

سپس روغن زرد گاوی را به آن اضافه کنید تا روغن را نیز جذب کند  ( آتش ملایم باشد)

پس از جذب روغن، عسل را اضافه کنید و بر روی آتش ملایم قرار دهید

در مرحله آخر برگ گزنه را آسیاب کرده و روی آن بریزید و به هم بزنید تا کاملا پخته شود و بپزد

همچنین مطالعه نمایید
درمان سرطان غدد لنفاوی ( لنفوم )

پس از پختن آن را گرم در ظرف کوزه‌ای ریخته درب آن را محکم ببندید و در جو یا خاک قرار دهید

توجه کنید در تمام مراحل فاصله بی‌اندازید تا قابلمه سرد شود سپس مرحله بعدی را اجرا کنید

نحوه مصرف

هر روز صبح ناشتا نصف قوطی مصرف شود

داروی حضرت(ص) با مرزنجوش

2 قاشق غذاخوری مرزنجوش را در دو لیوان آب بجوشانید تا به یک لیوان تبدیل شود و سپس از صافی رد کنید
و هرروز صبح ناشتا نصف قوطی از داروی حضرت را همراه یک لیوان آب مرزنجوش میل کنید و تا یک ساعت هیچ چیز خورده نشود

داروی حضرت (ص) با آب زیره

2 قاشق غذاخوری زیره سیاه در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شده و هرروز صبح ناشتا همراه داروی حضرت میل شود و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

داروی حضرت (ص) با آب سودابر

یک قاشق مرباخوری سودابر را دریک لیوان آب ولرم حل کنید و هرروز صبح ناشتا زمانی که نصف قوطی داروی حضرت را همراه یک لیوان آب سودابر میل کنید و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

داروی حضرت(ص) با رازیانه

2قاشق غذاخوری رازیانه در دو لیوان آب بجوشد تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شده و هر روز صبح ناشتا همراه داروی حضرت میل شود و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

داروی حضرت (ص) با آب انجدان یا کاشم

یک قاشق پودر کاشم در یک لیوان آب ولرم ریخته شود و هر روز صبح ناشتا زمانی که نصف قوطی داروی حضرت میل کردید به همراه یک لیوان آب کاشم باشد

داروی حضرت (ص) با کاسنی

یک لیوان آب سبزی تازه کاسنی را گرفته و هر وقت صبح ناشتا داروی حضرت را میل کردید همراه یک لیوان آب کاسنی باشد

اگر تهیه سبزی تازه کاسنی مقدور نبود میتوانید از پودر برگ کاسنی استفاده کنید و دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب بجوشانید تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شود و صبح ناشتا همراه داروی حضرت صل الله علیه واله استفاده شود

داروی حضرت (ص) با آب استخوان ساز

یک قاشق پودر استخوان ساز را در یک لیوان آب ولرم ریخته وهم بزنید و هرروز صبح ناشتا زمانی که نصف قوطی داروی حضرت میل کردید سپس یک لیوان آب استخوان ساز هم میل کنید

همچنین مطالعه نمایید
نحوه پخت خورشت گوشت با شیر

داروی حضرت (ص) با آب بلغم زدا

یک قاشق مرباخوری بلغم زدا دریک لیوان آب ولرم ریخته وهم بزنید و هر صبح ناشتا نصف قوطی داروی حضرت را با یک لیوان آب بلغم زدا میل کنید و تا یک ساعت چیزی مصرف نشود

داروی حضرت (ص) با آب طریفل

یک قاشق مرباخوری طریفل در یک لیوان آب ولرم حل شود و صبح ناشتا همراه نصف قوطی داروی حضرت همراه یک لیوان آب طریفل میل شود و تا یک ساعت چیزی میل نشود

دارو حضرت (ص) با آب ترب

یک کیلو ونیم ترب سیاه اگر نبود ترب سفید اگر نبود تربچه آب پز شود برای آبپز کردن مقداری آب بریزید تا ترب‌ها را آب بگیرد و بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند صاف کرده و هرروز صبح ناشتا نصف قوطی داروی حضرت را با یک لیوان آب ترب میل کنید

داروی حضرت (ص) با سداب

دو قاشق غذاخوری پودر سداب در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شده و صبح ناشتا نصف قوطی داروی حضرت را همراه یک لیوان آب سداب میل کنید

دارو حضرت (ص) با شاهی

سبزی شاهی را چرخ کرده ویک لیوان آب آنرا گرفته و صبح ناشتا همراه نصف قوطی داروی حضرت میل کنید و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

دارو حضرت (ص) با آب برگ چغندر

یک لیوان آب سبزی تازه چغندر را گرفته و هر روز صبح ناشتا داروی حضرت را همراه یک لیوان آب برگ چغندر میل کنید و تا یک ساعت چیزی نخورید

اگر تهیه سبزی تازه چغندر مقدور نبود میتوانید از پودر برگ چغندر استفاده کنید و دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب بجوشانید تابه یک لیوان تبدیل شود

دارو حضرت (ص) با آب تره

یک لیوان آب سبزی تره را گرفته و هر روز صبح ناشتا داروی حضرت را همراه یک لیوان آب تره میل کنید وتا یک ساعت چیزی نخورید

همچنین مطالعه نمایید
مزاج دم (خون) در طب اسلامی

دارو حضرت (ص) با آب شنبلیله

یک لیوان آب سبزی تازه شنبلیله را گرفته و هر وقت صبح ناشتا داروی حضرت را میل کردید همراه یک لیوان آب شنبلیله باشد

اگر تهیه سبزی تازه شنبلیله مقدور نبود میتوانید از پودر شنبلیله استفاده کنید و دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب بجوشانید تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شود و صبح ناشتا همراه داروی حضرت (ص) استفاده شود

دارو حضرت (ص) با آب به

یک لیوان آب میوه به را گرفته و هر وقت صبح ناشتا داروی حضرت را میل کردید همراه یک لیوان آب به باشد

داروی حضرت (ص) با آب قسط و نمک

نصف قاشق چای خوری قسط و نصف قاشق چای خوری نمک در نصف لیوان آب ولرم ریخته شود و هرروز صبح ناشتا به همراه نصف قوطی داروی حضرت میل شود و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

داروی حضرت (ص) با آب انار

یک لیوان آب انار را گرفته و هرروز صبح ناشتا نصف قوطی داروی حضرت را همراه یک لیوان آب انار میل کنید

داروی حضرت (ص) با آب زنیان

2قاشق غذاخوری زنیان در دو لیوان آب بجوشد تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شده و هرروز صبح ناشتا همراه داروی حضرت میل شود و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

داروی حضرت (ص) با آب آویشن

2قاشق غذاخوری آویشن در دو لیوان آب بجوشد تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شده و هرروز صبح ناشتا همراه داروی حضرت میل شود و تا یک ساعت چیزی خورده نشود

توجه کنید

عزیزانی که عسل و ژل رویال و هفت عدد سیاه دانه هم ناشتا میل میکنند توجه داشته باشند که دربین داروهای ناشتا

 • 1-عسل و ژل رویال همراه 7 عدد سیاه دانه میل کنند و تا نیم ساعت چیزی نخورند
 • 2- داروی حضرت صل الله علیه واله را پس از نیم ساعت میل کنند و بعد از داروی حضرت تا یک ساعت هیچ چیز خورده نشود
 • 3-بقیه داروها را با10دقیقه فاصله و با مقدار کمی آب میل کنند

حتما قوطی دارو را در میان جو و در یخچال نگهداری کنید

برچسب ها

نوشته های مشابه

۸ دیدگاه

 1. سلام عیلکم
  خسته نباشید

  ۱.باید حتما از اول تابستان ساخته شود یا فقط کافی ۳ ماه بماند؟؟

  ۲.با توجه به این دارو چه نیازی به داری شافیه داریم که خیلی سخت تر هم هست؟؟
  این دارو هدیه پیامبر ماست نیازی به سختی ندارد

  1. سلام
   اگر بخواهید مطابق با روایات باشه این دارو باید اول تابستان درست شود و زمان مصرف این دارو در زمستان است
   داروی شافیه به دلیل نگه داری در زمان بیشتر، خواصش در درمان بعضی از بیماری ها بیشتره

    1. داروی حضرت اگر در جو یا خاک یا خاکستر نگه داری نشود سریع کپک میزند

 2. تشکر از زحمات که برای این یادداشت های خوب دگران برایت میکشی

  1. با سلام
   موارد مصرف داروی حضرت ص مرتبط به نظرات طبیبان طب اسلامی است جهت اطلاع بیشتر از کاربرد دارو با طبیب خود مشورت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن