ترکیبات داروهای اسلامیداروشناسیطب اسلامی

نحوه ساخت و مصرف داروی شافیه (مرکب هفت) به همراه خواص آن _ طب اسلامی

داروی شافیه چیست؟

ماهرترین داروساز اسلامی کسی است که بر مرکب هفت (داروی شافیه) مسلط بشود. درست کردن این دارو پیچیدگی دارد و سخت است. طریقه درمان با این دارو نیز آسان نیست.

این دارو درمان بیشتر بیماری ها است

در روایت به دارو و طریقه مصرفش اشاره میکنیم.

روایت:

این دارو را جبرئیل بر حضرت موسی ع آورده ( این دارو هدیه خداوند به حضرت موسی ع است همان طور که مرکب هشتم هدیه خدا به پیامبر ص است) در زمانی که فرعون تصمیم گرفت بنی اسرائیل را مسموم کند روز یکشنبه جشنی گرفت و آماده شد و غذای بسیاری تهیه کرد و همه غذاها را مسموم نمود ( در کتاب‌ها نوشته‌اند کیمیاگران را جمع کرد و خواست کشنده ترین زهر را درست کنند) حضرت موسی همراه بنی اسرائیل که تعدادشون ششصد هزار نفر بود به مهمانی رفتند.

حضرت موسی ع مقابل درب مهمانسرای فرعون ایستاد و زن و بچه ها را بازگرداند و به مردان سفارش کرد نخورید و نیاشامید تا نزد شما بازگردم، سپس نزد مردم برگشت و به هریک سر سوزنی از این دارو نوشاند. در صورتی که میدانست آن ها با دستورش مخالفت می کنند و از طعام فرعون میخورند. سپس به آرامی سوی مهمانسرا حرکت کردند پس هنگامی که سفره های آماده را دیدن سوی غذا شتافتند و با دست مشغول خوردن شدند. فرعون موسی، هارون یوشع بن نون و بزرگان بنی اسرائیل را به سفره ای خاص دعوت کرد و گفت: میخواهم کسی جز من و بزرگان مملکتم از شما پذیرایی نکند.

پس خوردند تا از طعام پر شدند و فرعون پیوسته از زهر استفاده میکرد.

هنگامی که که غذا خوردن به اتمام رسید موسی ع و اصحابش خارج شدند.

موسی ع به فرعون گفت: زن و بچه ها و بارهایمان را نیاوردیم.

فرعون گفت به همه آن ها نیز غذا میدهیم و اکرام میکنیم همان طور که شما را اکرام کردیم.

پس به آن هم غذا داد و موسی ع به جایگاه خود رفت.

فرعون به اصحابش گفت: آیا موسی و هارون ما را مسحور نمودند و وانمود کردن غذا خوردند و در حقیقت نخوردن و هنگامی که خارج شدند سحر هم باطل شد؟

پس جمع کنید هرکس را که قدرت بر آن دارید تا از باقی مانده غذای امروز و فردای آن ها بخورد و فرق آن ها با اصحاب ما مشخص شود و فرعون به اصحاب خود و یاران نزدیکش امر کرد طعامی بدون سم آماده کننده و همه کسانی که گفته بودند حاضر شوند بر طعام جمع کردند و بعضی خوردند و برخی نخوردند پس هرکس از آن طعام خورد تکه تکه شد و تحلیل رفت، پس هفتاد هزار مرد و صد شصت هزار زن از اصحاب فرعون هلاک شدند و این غیر از چهارپایان و سگ ها و … بود. پس موسی ع تعجب کرد از آن چیزی که خداوند به او امر کرد تا اصحابش را از آن بنوشاند دارویی که شافیه نام داشت، سپس این دارو را توسط جبرئیل بر پیامبر خود نازل کرد.

در رابطه با نحوه ساخت این دارو نیز در روایات آمده :

مقداری سیر پوست کنده به اندازه‌ای که در دسترس داری و در اختیار داری ریز کن به طوری که خیلی ریز یا کوبیده نشود و در ظرف یا قابلمه بگذار، زیر دیگ یا ظرف را آتش ملایم روشن کن، سپس روغن زرد گاوی بریز به طوری که روی سیرها را بپوشاند و با آتش ملایم بپز ( نباید ته بگیرد) تا اینکه روغن به خورد سیرها برود و جذب آن شود و این کار را تکرار کن و آنقدر روغن بریز تا وقتی که سیر  روغن را به خود جذب نکند و اشباع بشود پس از آن باید شیر اضافه شود. شیر باید دوشیده شده از گاو تازه زا باشد.

سپس زیر آن آتش ملایم روشن کنید تا وقتی سیرها شیر را جذب میکنند شیر باید اضافه شود.

آنگاه عسل بدون موم را جداگانه روی آتش قرار بده و بجوشان تا کف آن گرفته شود و چیزی از مومش باقی نماند. عسلی که گرم شده را روی سیر سرد شده بریزو دوباره آتش ملایم روشن کن و همان کاری که با روغن و شیر کردی را با عسل انجام بده.

همچنین مطالعه نمایید
مزاج شناسی بر مبنای طب اسلامی

مرحله بعد آن است که ده درهم سیاهدانه را نرم آسیاب و تمیز کن اما الک نکن و پنج درهم فلفل و مرزنجوش را هم آسیاب کن و داخل عجین بریز، سپس روی آتش میگذاری تا مخلوط بشود.

آنگاه در ظرفی قرار بده تا غبار و بادی به آن نرسد. ظرفی که شافیه در آن ریخته میشود باید با روغن زرد گاوی چرب شود. آن را در یک ظرف قرار بده و برای چهل روز زیر جو یا خاکستر دفن کن. هرچه بیشتر بماند بهتر است.

کسی که به دردی سخت مبتلا است باید به اندازه یک نخود از این دارو مصرف کند

ترکیبات:

1- سیر پوست کنده ( 4 رطل برابر با نقل مذکور در داروی پیامبر ص)

2- روغن گاو ( 4 رطل برابر با نقل مذکور در داروی پیامبر ص)

3- شیر گاو تازه زاییده ( 4 رطل برابر با نقل مذکور در داروی پیامبر ص)

4- عسل ( 4 رطل برابر با نقل مذکور در داروی پیامبر ص)

5- سیاه دانه 10 درهم

6- فلفل 10 درهم

7- مرزنجوش 5 درهم

8- جو به مقدار نیاز برای نگهداری

9- خاکستر به مقدار نیاز برای نگهداری

روش ساخت دارو:

 • مقداری سیر پوست کنده به اندازه نیاز فراهم شود. آن ها را قطعه قطعه کرده و درون ظرفی می ریزند.
 • سپس ظرف باید روی آتش ملایمی گذاشته شود و مقدار 4 رطل ( یک کیلو 700 گرم) روغن زرد گاوی کم کم روی سیرها ریخته شود تا روغن توسط سیر جذب شود. این کار بایستی تکرار شود تا در نهایت سیرها اشباع شوند و دیگر نیازی به ریختن روغن نباشد ( نباید ته بگیرد) پس از این مرحله باید ظرف را از روی شعله گاز برداشت تا سرد شود.
 • آنگاه باید ظرف را روی آتش ملایم بگذارند و شیر دوشیده شده گاوه تازه زا را کم کم روی سیر ها بریزند تا سیرها شیر را به خود جذب کنند. سپس باید زیر آن آتش مایم روشن کنند. ( هر مرحله ممکن است یک شبانه روز طول بکشد) تا وقتی سیرها شیر را جذب میکنند باید شیر اضافه شود
 • سپس عسل بدون موم را جداگانه روی آتش قرار بدهند تا بجوشد و کف آن گرفته شود و چیزی از مومش باقی نماند
 • عسل گرم شده را باید روی سیر سرد شده بریزند و دوباره آتش ملایم روشن کنند عسل باید کم کم روی سیر ریخته شود تا آن را به خود جذب کند همانند همان کاری که با روغن و شیر انجام داده شد
 • ده درهم سیاهدانه تمیز شده باید به صورت نرم آسیاب شود و نیازی به الک کردن ندارد. همچنین پنج درهم فلفل و پنج درهم مرزنجوش باید آسیاب شود.
 • همه مواد آسیاب شده روی سیرها ریخته میشود و در حرارت ملایمی با آن مخلوط می شود.
 • ظرف دیگری را با روغن زرد گاوی چرب میکنیم و مواد معجون شده را درون آن میریزیم و دربش را محکم میبندیم تا هوا به آن نرسد .
 • سپس حداقل چهل روز یا بیشتر زیر جو یا خاکستر دفن میکنیم هرچه بیشتر بماند بهتر است زیرا هرماه که بر آن بگذرد درمان یک گروه از بیماری ها است

خواص داروی شافیه :

داروی شافیه 1 ماهه

اگر پس از چهل روز یک ماه دیگر از دفن دارو بگذرد برای دندان دردی که همراه ضربان و زدن رگ باشد مفید است. البته هر دندان دردی را شامل نمیشود و برای کل بیماری هایی که مرتبط با غلبه بلغم است مانند فراموشی، کند ذهنی، بی خیالی و بی حالی مفید واقع میشود.

مقدار مصرف آن ناشتا نصف گردو است

داروی شافیه 2 ماهه

اگر دو ماه از دفن دارو بگذرد برای تب و لرز مفید است (مرکب یک نیز برای تب و لرز مفید است) باید هنگام خواب به اندازه نصف گردو مصرف شود. شافیه دوماهه بهترین دارو برای هضم غذا و بیماری های داخل چشم است به طور مثال برای افرادی که شبکیه چشم‌شان نازک یا پاره می‌شود مفید است و نیازی به پیوند نیست.

روش مصرف نصف گردو شب قبل از خواب است

داروی شافیه 3 ماهه

اگر سه ماه از دفن شافیه بگذرد برای غلبه صفرا و بلغم سوخته که سبز رنگ است و همه بیماریهای مرتبط با صفرا مفید است. باید هنگام ناشتا خورده شود

همچنین مطالعه نمایید
ترکیبات داروی هوش طب اسلامی
داروی شافیه 4 ماهه

اگر چهار ماه از دفن شافیه بگذرد برای تاری چشم و تنگی نفس  که هنگام راه رفتن به وجود می‌آید و نشانه گرفتگی کرونر قلب است مفید واقع می شود چون مقدار مصرف آن تعیین نشده باید شب قبل از خواب به اندازه یک نخود استفاده کرد.

داروی شافیه 5 ماهه

اگر 5 ماه از دفن شافیه بگذرد و مقدار نصف عدس با روغن بنفشه یا روغن  گل سرخ مصرف شود برای کسی که میگرن (جهت درمان میگرن کلیک نمایید) دارد مفید است

روش مصرف

به مقدار نصف عدس از دارو را به همراه دو یا سه قطره روغن حل کنید و در هر سوراخ بینی دو قطره بریزید.

داروی شافیه 6 ماهه

اگر شش ماه از دفن شافیه بگذرد اندازه یک عدس از آن برای کسی که شقیقه دارد و نصف سرش (راست یا چپ) درد میکند مناسب است و باید در سوراخ بینی ( سمتی که درد میکند) بچکاند همچنین باید اول صبح ناشتا مصرف شود

روش مصرف

مقدار به مقدار یک عدس از دارو را در روغن گل بنفشه حل کنید و در سوراخ بینی صبح ناشتا بچکانید

داروی شافیه 7 ماهه

اگر هفت ماه از دفن آن بگذرد برای بادی که در گوش است ( صدا و وزوز گوش) خوب است. برخی در گوش شان صدای باد دارند و باید با روغن گل سرخ به اندازه یک عدس در اول روز و هنگام خواب استفاده کنند

داروی شافیه 8 ماهه

زمانی که این دارو هشت ماهه شود برای مره حمراء و بیماری که منجر به خوره میشود مفید است و باید با آب خورده شود و با هر روغنی میتوان محل خوره را روغن مالی کرد. این کار باید ناشتا طلوع آفتاب انجام شود.

داروی شافیه 9 ماهه

هرگاه شافیه 9 ماهه شد برای بیماری سدد، زیادی خواب، هذیان گویی، درد و ترسیدن در خواب و پریدن از خواب مفید است.

باید هنگام خواب و ناشتا به اندازه یک عدس از داروی شافیه همراه روغن ترب مصرف کنند.

داروی شافیه 10 ماهه

اگر 10 ماه از شافیه بگذرد برای سودا و صفرا مفید است. کسانی که وسوسه صدر دارند دچار حدیث نفس میشوند و دائم الفکر هستند و کلام و حدیث قلبی و تب باطنی و گرگرفتگی دارند و تمرکز ندارند. این اشخاص باید شافیه را به اندازه یک عدس با سس ( سرکه و سفیده تخم مرغ) مصرف کنند

روش مصرف

به اندازه یک عدس از دارو با یک سفیده تخم مرغ و مقداری سرکه طبیعی انگور به صورت سس امروزی مخلوط شود و صبح ناشتا مصرف شود و شب بدون سفیدی تخم مرغ و سرکه قبل از خواب مصرف شود

داروی شافیه 11 ماهه

هرگاه شافیه به یازده ماه برسد برای سودایی مفید است که شخص را مبتلا به ترس و وسواس کرده است. باید به اندازه یک نخود با روغن گل سرخ ناشتا و همچنین به اندازه یک نخود هنگام خواب بدون روغن مصرف شود.

داروی  شافیه 12 ماهه

هرگاه شافیه دوازده ماهه شود برای فلج تازه و کهنه مفید است. باید هنگام شب به اندازه یک نخود با آب مرزنجوش مصرف شود و پاها را با روغن زیتون و نمک چرب کر تا اثر دارو بیشتر شود. باید این کار را شب انجام دهد و فردای آن شب نیز این کار را تکرار کند (دو شب متوالی) همچنین باید از سرکه ، شیر( لبنیات)، سبزی، ماهی، اجتناب کند و غذاهای دیگر هر چه میخواهد بخورد.

داروی شافیه 13 ماهه

اگر سیزده ماه از دفن شافیه بگذرد برای دبیله مفید است احتمال دارد دبیله آپاندیس یا موردی دیگری از ورم داخل شکم باشد. ورمی که اگر بترکد کشنده است و صاحب آن زمان کمی زنده میماند و یا شاید منظور کیست آب انگلی است که موجب خندیدن بدون دلیل و بازی با محاسن در شخص میشود

این دارو بیشتر برای بیماران روحی و روانی است و باید به اندازه یک نخود در آب سداب حل شود و سر شب نوشیده شود

داروی شافیه 14 ماهه

اگر 14 ماه از دفن شافیه بگذرد برای تمام سموم و انواع زهرها مفید است و در حقیقت پادزهر است. اگر به شخصی زهر داده باشند باید تخم بادنجان را آسیاب کند و روی آتش بجوشاند و پس از صاف کردن یک، دو، سه یا چهار مرتبه به اندازه یک نخود با آب ولرم بنوشد نباید 4 مرحله بیشتر شود و باید هنگام سحر بنوشد

همچنین مطالعه نمایید
خواص سیاهدانه در طب اسلامی
داروی شافیه 15 ماهه

اگر پانزده ماه از دفن شافیه بگذرد برای سحر و باطل کردن آن، خلط نارس، سردی مفصل و دست و پا و بدن و بیماری های سخت یا بیماری هایی که از سوی ارواح و جن باشد مفید است. باید به اندازه نصف فندق با خرما بجوشاند و هنگام خواب و صبح پس از غذا بنوشد

داروی شافیه 16 ماهه

اگر شانزده ماه از دفن شافیه بگذرد اندازه نصف عدس در آب باران تازه ( سه 4 قطره)حل کند. منظور از باران تازه همان روز یا شب گذشته‌اش است میتوان از آب تگرگ یا برف نیز استفاده کرد. کسی که کوری کهنه یا تازه دارد باید با آن سرمه بکشد. به این گونه که سه مرتبه در روز باید تکرار کند و اول صبح و اول شب و هنگام خواب به مدت چهار شبانه روز مصرف کند، اگر خوب نشد هشت روز سرمه بکشد.

اگر باران نیست باید صبر کند تا باران بیاید. برای هر سرمه کشیدن یک نصف عدس لازم است یعنی برای هشت روز بیت و چهار عدس میشود

داروی شافیه 17 ماهه

هنگامی که هفده ماه از خاک شدن داروی شافیه در زیر خاکستر گذشت به اذن خداوند نافع برای جذام است. باید همراه روغن پاچه گاو به اندازه یک فندق هنگام خواب و ناشتا و اندازه یک دانه که با آن روغن مالی شدید شود استفاده کرد. همچنین مقدار کمی از این دارو با روغن زیتون یا روغن گل سرخ حل شود و با آن سعوط انجام شود و این کار آخر روز در حمام انجام گیرد.

داروی شافیه 18 ماهه

چون شافیه 18 ماهه شود به خواست خداوند تعالی نافع است برای بهق که مانند پیسی است با این تفاوت که جایش را تیغ زند خون آید و باید اندازه نخودی از آن بگیرد و با روغن فندق،بادام تلخ یا روغن صنوبر پس از سپیده دم بنوشد و اندازه یک قرص هم با همان روغن به بینی کشد و با نمک به تن خود بمالد.

روش مصرف:

مرحله اول: یک نخود از داروی شافیه را با روغن فندق، بادام تلخ یا روغن صنوبر پس از سپیده دم ( نماز صبح) بخورد.

مرحله دوم: یک حبه از داروی شافیه را با سه قطره از روغن های مذکور حل کرده و داخل بینی ریخته شود

مرحله سوم: یک فندق از داروی شافیه را با دو قاشق غذاخوری از یکی از روغن های مذکور مخلوط کرده و بدن را با آن ماساژ دهد.

این سه مرحله بایستی پشت سرهم انجام شود

داروی شافیه 19 ماهه

اگر نوزده ماه از دفن شافیه بگذرد، به اندازه یک دانه انار با آب دانه انار شیرین ( حداقل یک قاشق غذاخوری) و با هندوانه ابوجهل به اندازه یک دانه گندم هنگام صبح ناشتا با آب گرم به کسی که فراموش کار است و بلغم سوخته و تب کهنه و تازه دارد بدهند.

روش مصرف:

به اندازه یک دانه گندم از هندوانه ابوجهل و به اندازه یک نخود از داروی شافیه را با یک لیوان آب انار شیرین مخلوط کرده و صبح ناشتا میل شود.

داروی شافیه 20 ماهه

اگر بیست ماه از دفن شافیه بگذرد برای کری مفید است.

روش مصرف:

یک قاشق غذاخوری کندر آسیاب شده در نصف لیوان آب مخلوط کرده و یک شبانه روز بخیسانید، سپس با پارچه‌ای آن آب را صاف کنید، سپس به اندازه یک عدس شافیه را با مقداری آب کندر ( مثلا یک قاشق چای خوری آب کندر) رقیق کرده و در گوش بریزید، اگر خوب شد که تمام است و اگر خوب نشد فردای آن روز دوباره یک عدس شافیه را در دو قاشق غذاخوری آب کندر حل کرده و چند قطره در بینی بریزید و آب کندر باقیمانده را روی فرق سر بریزید.

برای بیماری برسام هم مفید است. به کسی که برسام دارد و سنگین و زبانش بلند می‌شود داروی شافیه را با آب غوره بده. شافیه 20 ماهه هر چه بیشتر بماند بهتر است و کمتر استفاده می شود مثلا اگر مقدارش یک فندق باشد یک نخود میشود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

۴ دیدگاه

 1. با سلام و خسته نباشید
  من به طب اسلامی ایمان دارم ولی میخواستم بدانم آیا کسی بوده که با شافیه ۱۶ ماهه بیماری شبکه ،قرنیه چشمش خوب شده باشد؟ یا کسی که بینایی اش را بدست آورده باشد؟

  1. علیک سلام
   در این زمینه اطلاعی ندارم
   خودتون امتحان کنید، ضرر نداره و هزینه دارو هم زیاد نیست

 2. سلام وقت بخیر،،، میشه بفرمایید اینکه گفتند برای درمان ناشنوایی و کم شنوایی شافیه کندر را استفاده کنید اگه برنگشت روز بعد هم در گوش و هم در بینی و بقیه ی مواد روی ملاج مالیده شود،،،منظور از بقیه ی مواد چه حجمی از شافیه هست ؟ چون برای شب اول مشخص کرده که اندازه ی یک عدس بریزید اما وقتی میگن که بقیه ی مواد نمیدونیم منظورشون چه قدر هست، به بنده یک بسته ی کوچک از شافیه دادند حالا نمیدونم منظور از این که‌گفته بقیه ی مواد منظورشون چه اندازست،،، ضمنا من برا بچه ی ۹ ماهم دارم استفاده میکنم چون کوچیکه خیلی برام مهمه که چقدر باید بریزم،،،ممنون میشم سریع جواب بنده رو بدین،،،یا علی مدد

  1. علیک سلام دستور مصرف اصلاح شد

   یک قاشق غذاخوری کندر آسیاب شده در نصف لیوان آب مخلوط کرده و یک شبانه روز بخیسانید، سپس با پارچه‌ای آن آب را صاف کنید، سپس به اندازه یک عدس شافیه را با مقداری آب کندر ( مثلا یک قاشق چای خوری آب کندر) رقیق کرده و در گوش بریزید، اگر خوب شد که تمام است و اگر خوب نشد فردای آن روز دوباره یک عدس شافیه را در دو قاشق غذاخوری آب کندر حل کرده و چند قطره در بینی بریزید و آب کندر باقیمانده را روی فرق سر بریزید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن